Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Zapraszamy na nasze zajęcia.
W Fundacji organizujemy takie zajęcia jak:

 • Arteterapia dla dzieci/młodzieży

  – arteterapia pozwala uczestnikom przekierować niewykorzystaną energię wewnętrzną w obszary społecznie akceptowalne, dzięki czemu następuje poprawa stanu psychicznego. Poprawiają się zdolności motoryczne, co z kolei stymuluje rozwój zdolności intelektualnych. Oprócz terapeutycznego efektu zajęć, uczestnicy poznają różne rodzaje robótek ręcznych, które następnie będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

 • Rękodzieło dla dorosłych

  – trening rękodzieła dla dorosłych z elementami wsparcia psychologicznego. Przewidziane są warsztaty o różnej tematyce. Szydełkowanie, robienie mydełek, świec, ozdób świątecznych, choinkowych i in. A to wszystko przy kawie, miłej wymianie doświadczeń i zdań.

 • Snoezelen

  – zajęcia na sali realizowane są jako dodatkowa interwencja w programie rehabilitacji. Terapeuta dostosowuje rodzaj, intensywność i ilość bodźców sensorycznych, obserwując i wsłuchując się w potrzeby/pragnienia dziecka/dorosłego.

  Metoda opiera się na założeniu, że kiedy człowiek czuje się bezpiecznie i ma swobodę wyboru tego, co robić, ma możliwość nabycia umiejętności samodzielnego znajdowania odpowiedzi (właściwych reakcji) na ten lub inny bodziec. Na zakończenie terapii terapeuta pomaga dziecku/dorosłemu przetworzyć doświadczenie, którego doświadczyło, w celu przeniesienia tego doświadczenia na świat zewnętrzny. Szansa dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie dostrzec niezliczonych bodźców emitowanych przez otoczenie, zareagować na nie lub wyizolować część z nich. Poprawa rozpoznawania ciała (obrazu własnego ciała), propriocepcji (poczucia, że ​​nasze ciało znajduje się w przestrzeni i stosunku części ciała do siebie) oraz zdolności kinestetycznych (koordynacja ruchu w przestrzeni).

Ostatecznym celem jest integracja sensoryczna, czyli rozwój zdolności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) do organizowania i przetwarzania informacji sensorycznych przekazywanych do mózgu przez oczy, skórę, uszy, mięśnie, usta, nos, stawy itp. i odpowiednio je wykorzystywać, aby wytworzyć odpowiednie reakcje adaptacyjne organizmu do środowiska.Snoezelen czyli kontrolowane środowisko multisensoryczne (MSE) to terapia dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, otępieniem lub uszkodzeniem mózgu. Polega na umieszczeniu osoby w kojącym i stymulującym środowisku zwanym „pokojem Snoezelen”.

 • TUS Trening umiejętności społecznych

  – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (TUS) są zajęciami prowadzonymi w małych grupach. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany, podnoszą poczucie własnej wartości poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron. Nauka kompetencji społecznych bazuje na zastosowaniu odpowiednich zabaw i ćwiczeń, z wykorzystaniem modelowania jako podstawowego sposobu nabywania umiejętności i modyfikacji zachowań. Zajęcia odbywają się w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze, regularnie, raz w tygodniu, trwają 1 godzinę i prowadzone są w stałych grupach. Prowadzi je doświadczony pedagog, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia są zindywidualizowane i dostosowane do wieku oraz zapotrzebowania konkretnej grupy, prowadzone na Sali Doświadczania Świata Snoezelen, jedynej takiej w Krośnie!!!

 • Logopeda

  – rozwój prawidłowego oddychania, gimnastyki artykulacyjnej, logorytmiki, produkcji i utrwalania dźwięków w zależności od wieku, momentu rozpoczęcia mowy, rozwoju mowy, rozwoju słuchu fonemicznego, rozwoju uwagi, logicznego myślenia, rozwoju pamięci i uwagi słuchowej i wzrokowej, rozwoju motoryki małej i dużej.

 • Taniec dla dzieci –

  improwizacja to jeden ze sposobów wyrażania siebie. Dzięki takim zajęciom, dzieci i młodzież mogą liczyć na rozwój pewności siebie, rozwój koordynacji, uwagi, rozwój fizyczny. Taniec jako przedmiot kreatywności w bezpiecznym środowisku, w którym każdy jest utalentowany na swój sposób. To również rozgrzewka dla mięśni i rozwój ruchowy, nauka elementów tańca. Na zakończenie zajęć ćwiczenia rozluźniające mięśnie, ćwiczenia relaksacyjne.

 • Animacje

  – zanurzenie w świat baśni, rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych. Badanie emocji i charakterów postaci, zjawisk, słuchanie odgłosów natury, rysowanie, twórcza improwizacja przy tworzeniu scenografii do bajek, zapoznanie się z różnymi sposobami tworzenia kreskówek. Czytanie bajki, omawianie występujących postaci, ich słów, charakteru, zachowania, ubioru, dyskusja, sceny, lokacje. Odtworzenie bajki w postaciach, odtworzenie emocji, które nam pokazuje postać. Tworzenie postaci i lokacji przy użyciu papieru, ołówków, plasteliny i fantazji. Dobór dźwięków towarzyszących, efekty specjalne. Stworzenie materiału do edycji kreskówki.

 • Arteterapia dla rodzin

  – podczas zajęć uczestnicy wykonają własnoręcznie produkt według wskazówek instruktora. Materiały do ​​zajęć zapewnia organizator. Podczas prezentacji/instrukcji wykonania produktu uczestnicy zostaną poproszeni o podzielenie między siebie obszarów pracy, ustalenie, kto co i dokładnie zrobi. W ten sposób, podczas współdziałania rodzice uczą się dawać dziecku możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i wykonywania określonych zadań. Dzieci z kolei uczą się współpracy z rodzicami, a nie tylko wykonywania ich poleceń. Dzieci uczą się także odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wykonywanie powierzonych im zadań. Ponadto wspólne spędzanie czasu, poświęcone specjalnie na lekcję, dobrze wpłynie na przebieg relacji w rodzinie.

 • Grupa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych –

  podczas spotkania poruszać będziemy wszystkie tematy i problemy, które pojawiają się przy wychowywaniu dziecka ze specjalnymi potrzebami oraz porozmawiamy o problemach z jakimi zmagają się ich opiekunowie i całe rodziny. W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań. Spróbujemy znaleźć propozycje rozwiązania konkretnych problemów, nawiążemy nowe znajomości oraz porozmawiamy o tym jak niepełnosprawność w rodzinie zmieniła nasze życie. Podczas spotkania przewidziane są zajęcia arteterapeutyczne, w tym neurografika, przywracająca wewnętrzną siłę i równowagę psychiczną. Celem zajęć jest nie tylko zdobycie nowej wiedzę na temat wychowania dziecka ze specjalnymi potrzebami ale także wymiana doświadczeń. Przede wszystkim spotykamy się po to aby skorzystać ze wsparcia innych, którzy zmagają się z podobnymi problemami dnia codziennego. Wplecione w zajęcia elementy arteterapii zapewnią dodatkowe wzmocnienie stanu psycho-emocjonalny.

 • Karty Przyjaźni

  – podczas zajęć pracować będziemy nad rozwojem empatii oraz nad metodami rozwiązywania konfliktów poprzez zmianę zachowań „złych” „dobrymi”. Podczas zajęć do pomocy posłużą nam karty przyjaźni oraz schemat pracy z nimi. Zajęcia mają charakter praktyczny – ćwiczeń z wykorzystaniem Kart Przyjaźni. Uczestnicy znajdą możliwe rozwiązania zaproponowanych sytuacji konfliktowych. Zapoznanie się ze schematem adekwatnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych pozwoli na poprawę relacji nie tylko w rodzinie, ale także poza nią. Uczestnicy zajęć nauczą się znajdować rozwiązania, które będą odpowiadały wszystkim stronom konfliktu.

 • Psycholog

  – konsultacje psychologiczne umawiane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. – Treningi psychologiczne i zajęcia grupowe- na zajęciach grupowych z psychologiem, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy zajęć zostaną „napełnieni” właściwymi zasobami i naładowani pozytywnym nastawieniem, nauczą się właściwej interakcji z innymi. Zobaczą, że nie są sami ze swoimi problemami, otrzymają wsparcie nie tylko od trenera, ale również od grupy.

 • Snycerstwo

  – to stara dziedzina sztuki zdobniczej, sztuka rzeźbienia w drewnie, rodzaj rzemiosła artystycznego. Uczestnicy zajęć w obrębie trwania jednego projektu, który trwa ok. 3-5 kolejnych zajęć, tworzą płaskorzeźby w drewnie w wybranej tematyce.

 • Język angielski z nauczycielem z Ukrainy

  – zajęcia z j. angielskiego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych.

 • Język polski dla dorosłych

  – nauka j. polskiego dla obcokrajowców.

 • Język polski dla dzieci

  – nauka j. polskiego dla obcokrajowców.

 • Matematyka

  – zajęcia z matematyki, w małych (2-5 osobowych) grupach, w kilku przedziałach wiekowych. Zajęcia pomagają w wyrównaniu zaległości z tego przedmiotu, ale również rozszerzają wiedzę – dla zainteresowanych.

 • Wspólne gotowanie

  – na warsztatach uczestnicy nie tylko nauczą się jak przygotować smaczne potrawy i przekąski, ale także wspólnie spędzą czas i wzmocnią wzajemne relacje. Wspólne gotowanie jest świetną zabawą, a także rozwija dziecko na wielu płaszczyznach. Mocno rozwija zmysły, wzmacnia pewność siebie, samodzielność, wiarę we własne możliwości, motorykę małą, kreatywność i wzmacnia więź z drugą osobą. Może być pomocne w przypadku dzieci, które niekoniecznie chcą rozszerzać swoją dietę. Własnoręcznie przygotowane posiłki zawsze lepiej smakują a wspólne ich przygotowanie zachęca do spróbowania.

 • Zajęcia kulinarne z KGW

  – na warsztatach uczestnicy nie tylko nauczą się jak przygotować smaczne potrawy i przekąski, ale także wspólnie spędzą czas i uczą się współpracy. Wspólne gotowanie jest świetną zabawą, a także rozwija dziecko na wielu płaszczyznach. Mocno rozwija zmysły, wzmacnia pewność siebie, samodzielność, wiarę we własne możliwości, motorykę małą, kreatywność i wzmacnia więź z drugą

 • Dogoterapia

  – terapia z udziałem psa – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której uczestniczy odpowiednio wytresowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii. Uczy miłości do zwierząt, pozbycia się strachu przed nimi.

 • Alpakoterapia

  – alpaka to jedno z najmilszych zwierząt, jakie można spotkać. Jest mądra, wrażliwa, łagodna i przyjacielska. Jest świetnym towarzyszem człowieka – szczególnie dzieci. Pozwala się karmić, głaskać i przytulać. Nie jest agresywna, można jej zaufać. Te wszystkie cechy sprawiają, że jest wspaniałym terapeutą.

 • Basen

  – aktywne spędzanie czasu, nauka pływania z trenerem Zajęcia odbywają się na basenie w SP 14 w Krośnie.

 • Muzykoterapia

  – terapia muzyką stanowi wszechstronną i wieloaspektową metodę stymulacji rozwoju. Muzykoterapia wykorzystywana jest zarówno w przypadku dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Sprawdza się ona w terapii maluchów z zaburzeniami wzroku i słuchu, z autyzmem, z ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki zajęciom muzykoterapeutycznym możliwe jest wyciszenie dziecka zbyt pobudliwego i agresywnego, a także aktywizowanie tego bojaźliwego i nieśmiałego. Muzykoterapia może pomóc zatem wyeliminować zachowania, które stają się przyczyną wielu problemów rówieśniczych.

O firmie

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej